logo new

050-9992834 שירותי אקולוגיה

בואו לחוות את קסם ה – 4R

מרכז המבקרים של שירותי אקולוגיה הוא חלק ממרכז טכנולוגי, המטפל בפסולת התעשייה של ישראל.

המרכז הוא חלון הזדמנויות נדיר וחוויתי לחברה הישראלית.

המרכז פותח שער ומזמין את הציבור לעבור מסע מופלא,

של גילוי האפשרויות הטכנולוגיות, בדרך למימוש

אפס פסולת (Zero Waste), בתעשייה וגם בבית.

אנחנו מאמינים, שגם אם זה נראה בלתי אפשרי – זה ניתן לפיצוח : )

המרכז מקדם תפיסת עולם המאמינה שהאיש והאנושות,

הם ברי שינוי ואם נהיה חפים מציניות, אנו מסוגלים – עדיין –

להפתיע את הטבע, ובדרך אולי גם את עצמנו.

 

יש שיקראו לזה חינוך.
יש שיקראו לזה רגולציה.
ויכול להיות שהכל זה קסם.
אם רק רוצים להאמין…

מה חדש?
מועדי ביקור מיוחדים פתוחים להרשמה למשפחות בחנוכה 2018! כל הפרטים בעמוד "מה בחופשים?" שבתפריט שלנו חדש ! ניתן לקיים ימי עיון בנושאי סביבה בהזמנה מראש באולם מרכז המבקרים שלנו ניתן להזמין סדנת-אומנות בשימוש חוזר בנוסף להדרכה במרכז שמחנו לארח קבוצות מהמגזר הבדואי -תודות למרכז תמר נהננו לארח סטודנטים משיקגו במסגרת ביקור בקריית גת שמחים לבשר ש"התורכיה" מער' טכנולוגית חדשה עובדת במרץ על שקי ביג בג ומספקת פוליפרופילן למיחזור פלסטיק מועדי ביקור מיוחדים פתוחים להרשמה למשפחות בחנוכה 2018! כל הפרטים בעמוד "מה בחופשים?" שבתפריט שלנו חדש ! ניתן לקיים ימי עיון בנושאי סביבה בהזמנה מראש באולם מרכז המבקרים שלנו ניתן להזמין סדנת-אומנות בשימוש חוזר בנוסף להדרכה במרכז שמחנו לארח קבוצות מהמגזר הבדואי -תודות למרכז תמר נהננו לארח סטודנטים משיקגו במסגרת ביקור בקריית גת שמחים לבשר ש"התורכיה" מער' טכנולוגית חדשה עובדת במרץ על שקי ביג בג ומספקת פוליפרופילן למיחזור פלסטיק מועדי ביקור מיוחדים פתוחים להרשמה למשפחות בחנוכה 2018! כל הפרטים בעמוד "מה בחופשים?" שבתפריט שלנו חדש ! ניתן לקיים ימי עיון בנושאי סביבה בהזמנה מראש באולם מרכז המבקרים שלנו ניתן להזמין סדנת-אומנות בשימוש חוזר בנוסף להדרכה במרכז שמחנו לארח קבוצות מהמגזר הבדואי -תודות למרכז תמר נהננו לארח סטודנטים משיקגו במסגרת ביקור בקריית גת שמחים לבשר ש"התורכיה" מער' טכנולוגית חדשה עובדת במרץ על שקי ביג בג ומספקת פוליפרופילן למיחזור פלסטיק מועדי ביקור מיוחדים פתוחים להרשמה למשפחות בחנוכה 2018! כל הפרטים בעמוד "מה בחופשים?" שבתפריט שלנו חדש ! ניתן לקיים ימי עיון בנושאי סביבה בהזמנה מראש באולם מרכז המבקרים שלנו ניתן להזמין סדנת-אומנות בשימוש חוזר בנוסף להדרכה במרכז שמחנו לארח קבוצות מהמגזר הבדואי -תודות למרכז תמר נהננו לארח סטודנטים משיקגו במסגרת ביקור בקריית גת שמחים לבשר ש"התורכיה" מער' טכנולוגית חדשה עובדת במרץ על שקי ביג בג ומספקת פוליפרופילן למיחזור פלסטיק מועדי ביקור מיוחדים פתוחים להרשמה למשפחות בחנוכה 2018! כל הפרטים בעמוד "מה בחופשים?" שבתפריט שלנו חדש ! ניתן לקיים ימי עיון בנושאי סביבה בהזמנה מראש באולם מרכז המבקרים שלנו ניתן להזמין סדנת-אומנות בשימוש חוזר בנוסף להדרכה במרכז שמחנו לארח קבוצות מהמגזר הבדואי -תודות למרכז תמר נהננו לארח סטודנטים משיקגו במסגרת ביקור בקריית גת שמחים לבשר ש"התורכיה" מער' טכנולוגית חדשה עובדת במרץ על שקי ביג בג ומספקת פוליפרופילן למיחזור פלסטיק מועדי ביקור מיוחדים פתוחים להרשמה למשפחות בחנוכה 2018! כל הפרטים בעמוד "מה בחופשים?" שבתפריט שלנו חדש ! ניתן לקיים ימי עיון בנושאי סביבה בהזמנה מראש באולם מרכז המבקרים שלנו ניתן להזמין סדנת-אומנות בשימוש חוזר בנוסף להדרכה במרכז שמחנו לארח קבוצות מהמגזר הבדואי -תודות למרכז תמר נהננו לארח סטודנטים משיקגו במסגרת ביקור בקריית גת שמחים לבשר ש"התורכיה" מער' טכנולוגית חדשה עובדת במרץ על שקי ביג בג ומספקת פוליפרופילן למיחזור פלסטיק מועדי ביקור מיוחדים פתוחים להרשמה למשפחות בחנוכה 2018! כל הפרטים בעמוד "מה בחופשים?" שבתפריט שלנו חדש ! ניתן לקיים ימי עיון בנושאי סביבה בהזמנה מראש באולם מרכז המבקרים שלנו ניתן להזמין סדנת-אומנות בשימוש חוזר בנוסף להדרכה במרכז שמחנו לארח קבוצות מהמגזר הבדואי -תודות למרכז תמר נהננו לארח סטודנטים משיקגו במסגרת ביקור בקריית גת שמחים לבשר ש"התורכיה" מער' טכנולוגית חדשה עובדת במרץ על שקי ביג בג ומספקת פוליפרופילן למיחזור פלסטיק מועדי ביקור מיוחדים פתוחים להרשמה למשפחות בחנוכה 2018! כל הפרטים בעמוד "מה בחופשים?" שבתפריט שלנו חדש ! ניתן לקיים ימי עיון בנושאי סביבה בהזמנה מראש באולם מרכז המבקרים שלנו ניתן להזמין סדנת-אומנות בשימוש חוזר בנוסף להדרכה במרכז שמחנו לארח קבוצות מהמגזר הבדואי -תודות למרכז תמר נהננו לארח סטודנטים משיקגו במסגרת ביקור בקריית גת שמחים לבשר ש"התורכיה" מער' טכנולוגית חדשה עובדת במרץ על שקי ביג בג ומספקת פוליפרופילן למיחזור פלסטיק מועדי ביקור מיוחדים פתוחים להרשמה למשפחות בחנוכה 2018! כל הפרטים בעמוד "מה בחופשים?" שבתפריט שלנו חדש ! ניתן לקיים ימי עיון בנושאי סביבה בהזמנה מראש באולם מרכז המבקרים שלנו ניתן להזמין סדנת-אומנות בשימוש חוזר בנוסף להדרכה במרכז שמחנו לארח קבוצות מהמגזר הבדואי -תודות למרכז תמר נהננו לארח סטודנטים משיקגו במסגרת ביקור בקריית גת שמחים לבשר ש"התורכיה" מער' טכנולוגית חדשה עובדת במרץ על שקי ביג בג ומספקת פוליפרופילן למיחזור פלסטיק מועדי ביקור מיוחדים פתוחים להרשמה למשפחות בחנוכה 2018! כל הפרטים בעמוד "מה בחופשים?" שבתפריט שלנו חדש ! ניתן לקיים ימי עיון בנושאי סביבה בהזמנה מראש באולם מרכז המבקרים שלנו ניתן להזמין סדנת-אומנות בשימוש חוזר בנוסף להדרכה במרכז שמחנו לארח קבוצות מהמגזר הבדואי -תודות למרכז תמר נהננו לארח סטודנטים משיקגו במסגרת ביקור בקריית גת שמחים לבשר ש"התורכיה" מער' טכנולוגית חדשה עובדת במרץ על שקי ביג בג ומספקת פוליפרופילן למיחזור פלסטיק מועדי ביקור מיוחדים פתוחים להרשמה למשפחות בחנוכה 2018! כל הפרטים בעמוד "מה בחופשים?" שבתפריט שלנו חדש ! ניתן לקיים ימי עיון בנושאי סביבה בהזמנה מראש באולם מרכז המבקרים שלנו ניתן להזמין סדנת-אומנות בשימוש חוזר בנוסף להדרכה במרכז שמחנו לארח קבוצות מהמגזר הבדואי -תודות למרכז תמר נהננו לארח סטודנטים משיקגו במסגרת ביקור בקריית גת שמחים לבשר ש"התורכיה" מער' טכנולוגית חדשה עובדת במרץ על שקי ביג בג ומספקת פוליפרופילן למיחזור פלסטיק מועדי ביקור מיוחדים פתוחים להרשמה למשפחות בחנוכה 2018! כל הפרטים בעמוד "מה בחופשים?" שבתפריט שלנו חדש ! ניתן לקיים ימי עיון בנושאי סביבה בהזמנה מראש באולם מרכז המבקרים שלנו ניתן להזמין סדנת-אומנות בשימוש חוזר בנוסף להדרכה במרכז שמחנו לארח קבוצות מהמגזר הבדואי -תודות למרכז תמר נהננו לארח סטודנטים משיקגו במסגרת ביקור בקריית גת שמחים לבשר ש"התורכיה" מער' טכנולוגית חדשה עובדת במרץ על שקי ביג בג ומספקת פוליפרופילן למיחזור פלסטיק
חבי מזמין אתכם חבי חבי

כתובתנו: הבונים 6, א.ת קרית גת

מבקרינו ממליצים

ביקרנו היום במרכז מבקרים של שרותי אקולוגיה וזכינו למפגש מעשיר מגוון מעניין ומרחיב אופקים והכל מתוך יחס אישי ואוירה מצוינת. מומלץ בחום! משפחת גרין
בהזדמנות זו רוצה להודות לאורנה על אירוח והצגת נושא טיפול בפסולת תעשייתית בצורה מקצועית ומהנה
נשתמע בביקורים הבאים ובהצלחה דגן יהל, מנכ"ל י.ש.גת
אורנה יקרה,
התלמידים חזרו מלאי ידע חוויות הנאה ולמידה משמעותית. תודה על סיכום הנושא בצורה כה משמעותית.
ניפגש שוב בשנה הבאה עם נציגי "המועצה הירוקה". יישר כוח על העלאת המודעות בנושאים חשובים אלו.
בברכה, רות שגיא, בית ספר "רגבים", באר טוביה
תודה ענקית בשמי ובשם התלמידים על פעילות חוויתית, מרתקת ומעניינת מרגלית, מועצה ירוקה בית ספר "אופק", אשדוד
אין לי מילים לתאר את מה שחשנו כאן. הפעילויות היו מקסימות - מאחורי כל פעולה עמדה מחשבה יפה. הכל היה אסתטי וברור, ודרך ההעברה הייתה מדהימה. יישר כח לאיגוד על המימון. יישר כח והמשיכו לשמור על הסביבה.
ביה״ס טוהר יד בנימין
אורנה יקרה, תודה על ההדרכה הנפלאה. יצרת מקום מלא תוכן והפתעות שכולו חזון של שמירה על הסביבה! החינוך לשמירה על כדור הארץ חשוב לכולנו, יישור כח!!! צוות מכון דווידסון לחינוך מדעי, רחובות
לאורנה וצוות אקולוגיה, מודים לכם על אירוח מקסים, מעניין, מעשיר ומרתק. יישר כח על עשייה חשובה לסביבה ובסופו של דבר למדינה ולעולם. כן ירבו חברות כמוכם. תודה מההרצליינים משפחה מהרצליה
אורנה המקסימה, נהנינו מסיור מקצועי ובעיקר ״מהדהד״. ההסבר היה משולב בהמחשות רבות, סרטים, הדגמות, משחקים ואפילו שירים! תודה על ההשקעה, תשומת הלב לכל פרט ופרט ובעיקר על הסבלנות.
משפחת גני ואבולעפיה, יהוד
אורנה – לכבוד ולתפארת היה לשמוע את ההדרכה המקצועית והמטיבה עם השכל הישר וההבנה העמוקה בנושא הפסולות תודה לכל עובדי עלה שרותי אקולוגיה העושים יום יום למען סביבה נעימה. בברכה והצלחה
רמי ואיציק, ממחלקת אקולוגיה פריגו ירוחם
במסגרת הפעילות השוטפת של מחלקת החינוך באיגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה, יצאו מספר קבוצות לביקור במרכז המבקרים של שירותי אקולוגיה. הביקורים במרכז היו חויתיים ומעשירים וההדרכה שניתנה היתה מקצועית ויצירתית. אנו ממליצים בחום על ביקור במרכז המבקרים מרב יגר רכזת חינוך והסברה, איגוד ערים לאיכות הסביבה
ממליצה בחום למי שטרם היה אצל אורנה. המרכז מדהים, משתנה כל הזמן. אורנה היא ללא ספק אחת הנשים היצירתיות בארץ! רעיונותיה שופעים כל הזמן והחידושים במרכז ניכרים מפעם לפעם שווה מאוד לכל הגילאים כמובן לחדר מורים, קבוצות מנהיגות ועוד! מומלץ מומלץ.
גליה, הרשת הירוקה
כמורה שקבלה את פרס גיבורי הסביבה למדינת ישראל לשנת 2014, זכיתי לבקר יחד עם המועצה הירוקה של בית ספר "אלחכמה " מטייבה בשירותי אקולוגיה, חברה הפועלת למען הפחתת הפסולת התעשייתית. ילדי המועצה הבינו כיצד מיושמות שיטות ההפחתה, שימוש חוזר מיחזור והתמרה. סוהא אבו איטה, מורה וגיבורת הסביבה לשנת 2014.
אורנה יקרה,
המון תודה על הסיור המרתק ועל המחוייבות שלך לכדור של כולנו! עלו והצליחו! אור בנימין ,מנהלת פעילות "יום שני ללא בשר"
לאורנה המיוחדת והמקסימה,
היה מרתק ובעיקר היה משמח לראות את ההתגייסות שלך למטרה החשובה של שמירת הסביבה שלנו. את נהדרת ועושה עבודה חשובה תודה!


מיקי חיימוביץ ,עיתונאית ויזמית "יום שני ללא בשר" בישראל
לאורנה המופלאה ,
אשרי שזכיתי לפגוש מקרוב את שלל אוצרותיך .והרי 4 ממים של אורנה : משוררת ,מחנכת ,מנהיגה מרגשת .
לא ידעתי שאקולוגיה יכולה להיות כה מרגשת,היי ברוכה והמשיכי במלאכה באהבה דתיה בן דור משוררת וסופרת (ועוד) ילדים
אורנה שלומות !!
ושוב, המון תודות על הסיור המאלף, המעניין והמרתק בתיה, מלווה גמלאים מקיבוץ גלאון
בהמשך לסיורים שהתקיימו לקבוצות ההנהגה הירוקות במרכז המבקרים של שירותי אקולוגיה,
אנו רוצים להביע תודה על שיתוף הפעולה וההדרכה המקצועית.
התכנים שהועברו היו מעשירים וחווייתיים כאחד, וכמו כן, המשוב שהתקבל מצוותי החינוך על הפעילות היה חיובי. צוות חינוך והסברה, איגוד ערים לאיכה"ב אשדוד יבנה
אורנה יקרה,
מצטרפת למכתב התודה. במו עיני ראיתי את העשייה והיצירתיות – יישר כוח!.
מסרי תודה גם לאלכס.
בברכה ד"ר ענת רוזן, מנכ"ל איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד - חבל יבנה
המלצה חמה מאוד לביקור מהנה ומדהים במפעל שירותי אקולוגיה, המפעל ממחזר פסולת תעשייתית. כבר מרחוק המבנה המיוחד והצבעוני הבנוי ממכולות מזמין מאוד, שם קיבלה את פנינו מדריכה אלופה בשם אורנה. אנחנו מאוד נהננו, מומלץ. משפחת בורשן.
הביקור היה חוויתי ומעורר מחשבה, נחשפנו למידע מרתק לעבודת הטיפול בחומרים
מסוכנים והפיכתם למשאב.
מרכז המבקרים מיוחד ,יפה ואסטטי, ומעורר סקרנות, חוויה לעיניים ובעיקר מרחיב הבנות
ותובנות. העברת נושאים חשובים באופן מעורר השראה ורצון ליישם. יעקב פלאצ'י, מנהל אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה

הזמינו ביקור ! צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם